TOPIC SEGMENTATIE®

Representatieve participatie
Hoe goed heeft u alle opvattingen in beeld? Zijn alle opinies in het debat vertegenwoordigd? Of is er sprake van een zwijgende meerderheid?  Hoe zitten de opvattingen in elkaar en hoe hangen ze samen? Het onderzoeksinstituut Kieskompas heeft een segmentatiemethode ontwikkeld die bijdraagt aan een evenwichtig debat en goede afweging van belangen: Topic segmentatie®

Topic segmentatie®
Kieskompas gebruikt geen generiek segmentatiemodel, maar hanteert een methode waarbij opinies en emoties in kaart worden gebracht rondom een specifiek onderwerp: Topic segmentatie®. Het maatschappelijke vraagstuk is leidend; wij onderzoeken patronen in opvattingen, in kennis en emoties, en ontwikkelen vervolgens een onderwerp-specifieke typologie. 

Wat levert het op?
Door argumentatiestructuren (de samenhang in antwoorden) heel precies in kaart te brengen worden bestuurders en beleidsmakers niet meer verrast door vloedgolven van ontevredenheid. Voor elk onderwerp kan worden vastgesteld welke geluiden je eigenlijk in een debat zou moeten horen om representatief te zijn. Groepen die onvertegenwoordigd zijn bij inspraakprocedures, besluitvormingsprocessen of andere debatten kunnen dan gericht worden uitgenodigd.

Topic segmentatie® kan dus zowel aan de voorkant van een proces (inventarisatie van meningen) als aan de achterkant (een evaluatie van aanwezige en afwezige meningen) gebruikt worden. Door representatie op basis van plaatselijke opinie-, emotie-, en cognitiestructuren te vergroten, wordt het debat verdiept en waardevoller voor zowel bewoners als beleidsmakers. Topic segmentatie® helpt bestuurders en beleidsmakers om de opinies van alle groepen in beeld te hebben en hun beleid hier op af te stemmen.  

Enkele voorbeelden
Om nog meer mensen bij de besluitvorming betrekken wordt een website gelanceerd waar mensen zelf kunnen achterhalen wat voor type ze zijn (zoals 'Wat voor Gelderlander bent u'). Zo wordt mensen een spiegel voorgehouden en worden ze betrokken bij het meedenken over belangrijkste thema’s.

In samenwerking met Fairfax Media maakten wij 'What type of Aussie are you' en ook voor de Iraanse presidentsverkiezingen ontwikkelden wij een persona-tool. In aanloop naar de Europese verkiezingen maakten wij 'Wat voor Europeaan bent u?' waar verschillende houdingen ten aanzien van de EU in kaart zijn gebracht. Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzochten wij voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen de 'Typen niet-stemmers' In Gelderland is naast 'Wat voor Gelderlander bent u' ook een onderzoek uitgevoerd naar het 'milieu-denken' om de discussie met betrekking tot de groene ruimte los te trekken.