OPINIE-ONDERZOEK

De meeste mensen kennen ons als online stemhulp bij verkiezingen. Dat Kieskompas een onderzoeksbureau is, is minder bekend. Kieskompas is in 2006 gestart als startup van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Onze focus? Maatschappelijke en politieke opinies.

Wij doen heel veel onderzoek
In Nederland, maar ook internationaal. Vaak in samenwerking met wetenschappers vanuit de hele wereld. Dat doen we met de data uit de online tool (het Kieskompas) én door het uitvoeren van uitgebreid panelonderzoek. In elk land waar we een online Kieskompas hebben gemaakt (al meer dan 40 landen, waaronder bijna alle EU landen), hebben mensen aangegeven mee te willen doen aan wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor kunnen we grote groepen mensen bevragen. 

Voor wie?
Wetenschappers vanuit de hele wereld maken gebruik van onze data voor onderzoek. Daarnaast voeren wij onderzoek uit in opdracht van overheden, politieke partijen, belangenorganisaties, kennisinstituten en andere partijen die geïnteresseerd zijn in opiniestructuren bij hun achterban of doelgroepen.

Heeft u een vraag aan Nederland?
Laat het ons weten! Dan ontwikkelen wij een vragenlijst en sturen die op naar een representatieve steekproef uit ons panel. U ontvangt van ons de 'rechte tellingen' of een analyse in de vorm van een compacte rapportage. 

Representatief beeld
Het panel is samengesteld op basis van een gestratificeerde steekproef (stratified random sampling), rekening houdend met vijf karakteristieken: geslacht, leeftijdscategorie, provincie, opleidingsniveau, en migratie-achtergrond. Om ongelijke verhoudingen te voorkomen, worden de resultaten steeds gewogen (iteratieve gestratificeerde weging). Dit gebeurt op basis van dezelfde karakteristieken als bij de samenstelling van de steekproef, aangevuld met het stemgedrag per provincie tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. 

Meer informatie vindt u in deze flyer.

MOGELIJKHEDEN

Wilt u onderzoek doen naar politiek-maatschappelijke opinies van uw achterban of doelgroep(en)? Wij kunnen een volwaardig onderzoek voor u opzetten. Ook is het mogelijk om een beperkt aantal vragen toe te voegen aan lopende onderzoeken. Ideaal voor overheden, belangengroeperingen en brancheorganisaties. U kunt ons contacteren via info@kieskompas.nl en dan bespreken we de mogelijkheden voor het uitvoeren van opinie-onderzoek. 

AANMELDING KIESKOMPAS-PANEL

Wilt u meedoen aan onderzoeken van Kieskompas? U ontvangt dan een paar keer per jaar een uitnodiging voor een online onderzoek. U kunt natuurlijk elke keer weer zelf bepalen of u meedoet of niet.  U kunt zich aanmelden voor het Kieskompas-panel door een mail te sturen naar info@kieskompas.nl

Meer informatie over hoe we omgaan met uw gegevens vindt u hier.