METHODOLOGIE PANELONDERZOEK

Panels
Onze panels bestaan uit meer dan 250.000 actieve respondenten die zich vrijwillig hebben aangemeld via een van onze tools (opt-in non-probality sampling). Naast een groot Nederlands panel, heeft Kieskompas ook panels in Belgie, Tsjechie, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italie, Roemenie, Spanje en - buiten Europa - in Australie en Uruguay. 

Deze panels zijn bij uitstek geschikt voor het onderzoeken van specifieke kleinere subgroepen van de bevolking (bijvoorbeeld niet stemmers of praktisch opgeleide jongeren) en voor het uitvoeren van experimenten waarbij kansberekening geen vereiste is. Als representativiteit van de resultaten wel belangrijk is, passen we stratificatie- en wegingstechnieken toe. 

Gestratificeerde steekproef
Desgewenst nemen we een gestratificeerde steekproef uit ons panel (stratified random sampling), rekening houdend met vijf karakteristieken: geslacht, leeftijdscategorie, Nielsendistricten (een regionale indeling die vaak wordt gebruikt in onderzoek), opleidingsniveau en migratie-achtergrond. Dit wordt gecorrigeerd op basis van stemgedrag. Het populatiekader is bepaald aan de hand van de Gouden Standaard van het CBS. In Europa baseren wij ons op de Eurostat census data. Waar nodig wordt de sample aangevuld door middel van snowball sampling.

Weging data
Om de uitkomsten representatief te maken, voert Kieskompas een weging uit op de resultaten van het onderzoek. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een iteratieve poststratificatiemethode op basis van verschillende populatie-eigenschappen. Er wordt gewogen met twee joint distributions. De eerste komt uit de Gouden Standaard van CBS en is gebaseerd op vier karakteristieken: leeftijd, geslacht, opleiding en migratie-achtergrond. 

De tweede verdeling is gebaseerd op gemeentelijke resultaten bij de meest recente Tweede Kamerverkiezingen. Deze worden omgevormd tot verkiezingsresultaten per Nielsendistrict. Hierbij wordt elke zetelende partij afzonderlijk gewogen, net als alle andere partijen samen, blanco-stemmers, niet-stemmers en mensen die niet mochten stemmen. Jongeren die ouder dan 18 zijn maar bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen nog niet mochten stemmen, worden afzonderlijk gewogen.

OPDRACHTGEVERS

Wij voeren onderzoek uit in opdracht van overheden, politieke partijen, belangengroeperingen, wetenschappers, kennisinstituten, brancheorganisaties en andere partijen die geïnteresseerd zijn in opiniestructuren bij hun inwoners, achterban of doelgroepen.

Recente opdrachtgevers zijn Ministerie van BiZa, Instituut Clingendael, Proveg, Vereniging Eigen Huis, Friedrich-Ebert-Stiftung, Provincie Gelderland en Trouw.