IS KIESKOMPAS EEN STEMWIJZER?

Zeker niet. Kieskompas is een stemhulp. Net als Stemwijzer. Soms wordt het woord 'stemwijzer' als verzamelnaam gebruikt, maar dat klopt niet. De verzamelnaam is 'stemhulp' of 'kieshulp'. Stemwijzer is, net als Kieskompas, een apart merk. Stemwijzer is een activiteit van ProDemos, een door de Tweede Kamer gesubsidieerde organisatie die zich bezighoudt met voorlichting over democratie en rechtsstaat. De organisatie achter de tool Kieskompas is een Nederlands onderzoeksbureau en is volledig onafhankelijk. Beide stemhulpen verschillen ook sterk van elkaar. 

Het invullen van een Kieskompas is altijd anoniem
Altijd. We bewaren geen IP adressen. Ook al vul je achtergrondgegevens in (zoals leeftijd of opleidingsniveau), het blijft anoniem; deze gegevens zijn namelijk niet herleidbaar tot individuele personen. In de tool vragen we je ook om je mailadres, om je uit te kunnen nodigen voor wetenschappelijk onderzoek. Zelfs dan blijft het invullen van een Kieskompas anoniem, omdat we de antwoorden op de stellingen niet koppelen aan je mailadres.

Alle informatie in het Kieskompas is gecontroleerd
Dit gebeurt door een team van experts aan de hand van officiële partijdocumenten (bronnen) die partijen zelf moeten aanleveren ter onderbouwing van hun antwoorden.  Deze bronnen zijn ook in het Kieskompas te raadplegen. Dat maakt Kieskompas tot de meest betrouwbare stemhulp.

Geen stemadvies, maar inzicht in het politieke landschap
Kieskompas geeft geen stemadvies. Je krijgt ook geen rijtje te zien met partijen waar je procentueel de meeste overeenkomsten mee hebt. Bij Kieskompas zie je een assenstelsel (het politieke landschap) waaruit blijkt welke partijen dichtbij jou staan en welke verder af. 

Ruimte voor nuance
Bij het beantwoorden van de stellingen in het Kieskompas zijn er vijf antwoordmogelijkheden: helemaal mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens, helemaal mee oneens. Dit geeft meer ruimte voor een genuanceerd en afgewogen antwoord, dan alleen 'ja' en 'nee'. 

Hulp voor mensen die politiek best moeilijk vinden
Invullers die politiek best moeilijk vinden kunnen bij het invullen van een Kieskompas hulp krijgen van de avatar Steffie. Steffie legt stellingen en moeilijke woorden uit. Deze uitleg is ontwikkeld met mensen uit de doelgroep zelf. 

Geen frivoliteiten tijdens het invullen
Voorafgaand of tijdens het invullen van een Kieskompas krijg je geen informatie over standpunten van politieke partijen. Dat doen we bewust. Het voorkomt dat de bezoeker 'gewenste' antwoorden gaat geven. 

WETENSCHAPPELIJKE METHODE

Het Kieskompas wordt gemaakt op basis van een beproefde wetenschappelijke methode, die internationaal wordt gehanteerd door politieke onderzoekers. Wilt u meer lezen over deze methodiek? Stuur een mailtje naar info@kieskompas.nl, dan vertellen we u graag meer!