Meer informatie over 'Het Kieshart'

Deze unieke verkiezingstool is een samenwerking van Kieskompas met Talpa Network / Hart van Nederland. Het gaat deze keer niet over inhoudelijke standpunten van partijen, maar we laten zien met welke politicus je veel gelijkenis vertoont qua persoonlijkheid en levensstijl.


Het is goed om het volgende te weten over KiesHart
 • Het achterliggende model bestaat uit 8 verschillende dimensies waarop we de match baseren. In de tool laten we alleen de scores per dimensie zien, niet de antwoorden op aparte stellingen.
 • De data worden ook niet gedeeld met Talpa Network. Wij verzamelen en beheren de data (volgens ons reguliere dataprotocol), en delen die in dit geval alleen met een technische partij die de front end van de tool regelt. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesproken, waarin voorzien is dat het deleten van alle data na de verkiezingen. Omdat deze werkwijze afwijkt van ons reguliere protocol hebben we een additioneel protocol opgesteld (bijgevoegd).
 • Talpa Network gaat in veel programma's aandacht besteden aan het KiesHart, dus voor de zichtbaarheid is het belangrijk dat zoveel mogelijk kandidaten van uw partij meedoen. De vorige keer is het meer dan 300.000 keer ingevuld, maar wij verwachten dat het aantal gebruikers deze keer nog veel hoger zal liggen. De inzet van Hart van Nederland is oprecht. Zij bedienen een groep mensen die nauwelijks op andere plekken binnen de reguliere media nog nieuws consumeren. Dus een groep waarvan het belangrijk is dat die aangehaakt blijft en blijft meedoen aan democratische processen.
 • De tool (en de samenwerking met Hart van Nederland) is bedoeld om verschillen tussen mensen te overbruggen en zichtbaar te maken dat politici niet een ‘aparte soort mensen’ zijn, maar mensen die gewoon op jou lijken. De leidende gedachte. Is: weg van polarisatie, op zoek naar verbinding.
 • Talpa heeft tijdens de PS verkiezingen al korte filmpjes gemaakt van kiezers die hun politieke match ontmoeten, waaronder een CU stemmer die koffie gaat drinken met haar match van Denk: https://www.kijk.nl/programmas/hart-van-nederland-late-editie/JaubfgvtBenqZM Hier krijg je een goed beeld bij de toon en de stijl waarmee Hart van NL dit doet. Bij de komende verkiezingen willen ze nog veel meer gaan benutten. 
Welke politici doen er mee aan de versie voor de TK23?

Alle lijstrekkers (ongeacht het aantal kieskringen waar ze verkiesbaar zijn) kunnen meedoen en van de overige kandidaten alleen degenen die verkiesbaar zijn in 19 van de 20 kieskringen. Ze worden via de contactpersonen van Kieskompas en via de secretariaten van de partijen benaderd om deel te nemen door invullen van een vragenlijst. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 deden er bijna 1.000 politici mee. 

Hoe werkt deze verkiezingstool?

Deze tool werkt hetzelfde als het ‘gewone’ Kieskompas: na het invullen van 30 stellingen kom je uit bij een resultaatpagina. Op deze resultaatpagina zie je twee kandidaten waar je het meest op lijkt (waaronder een lijsttrekker). Als je klikt op de naam van deze politici, krijg je een foto te zien plus een korte biografie. Deze foto en tekst kunnen de politici zelf aanleveren. Zie bijvoorbeeld dit filmpje.

Hoe wordt de uitkomst berekend?

Het resultaat is niet een gewone optelling van alle antwoorden, maar wordt berekend aan de hand van de gelijkenis op verschillende dimensies. Kieskompas heeft een model ontwikkeld waarin je ‘persoonlijkheid’ wordt bepaald op 8 verschillende dimensies: gemeenschapsgevoel, creativiteit, sociaal, modebewust, religieuze waarden, zelfverzekerdheid, ontwikkeling in de samenleving, relatie met politiek, spiritualiteit en georganiseerdheid.

Hoe zijn de stellingen in Het KiesHart bepaald?

Aan de ontwikkeling van dit model waarin je als ‘type mens’ vergeleken wordt, is heel wat wetenschappelijk onderzoek vooraf gegaan.

 1. Literatuuronderzoek voor opstellen eerste vragenlijst.
 2. Testen van 100 stellingen in onderzoek onder 1.000 respondenten.
 3. Uitvoering van reeks analyses (principal component analyses, betrouwbaarheidsanalyses en correlatieanalyses) die inzicht geven in de samenhang tussen verschillende stellingen.
 4. Identificatie van de 10 dimensies / persoonlijkheidskenmerken en opstelling van tweede vragenlijst (met 70 stellingen).
 5. Uitvoering onderzoek onder ruim 2.500 respondenten en identificatie van 39 stellingen (de formuleringen zijn vervolgens opnieuw getest in een panelonderzoek). 
 6. De 39 stellingen zijn uiteindelijk teruggebracht tot 30 stellingen (het best scorende drietal per dimensie). Deze 30 stellingen zijn gebruikt voor het KiesHart bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dit is door meer dan 300.000 mensen ingevuld.
 7. Bij de ontwikkeling van het KiesHart voor de Tweede Kamerverkiezingen is de data van de Provinciale Statenverkiezingen uitvoerig bestudeerd. Om het model verder te verbeteren en de stellingen beter bij de Tweede Kamerverkieizngen te laten aansluiten is opnieuw een onderzoek uitgevoerd onder ruim 1.000 respondenten.
 8. Op basis van dit nieuwe onderzoek en de bevindingen bij het KiesHart bij de Provinciale Statenverkiezingen zijn 37 stellingen geselecteerd, waarbij twee dimensies zijn samengevoegd.
 9. Deze 37 stellingen worden voorgelegd aan de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor het KiesHart van de Tweede Kamerverkiezingen zal dit weer worden teruggebracht naar 30 stellingen.

Hoe voorkomen jullie misbruik?

Alle profielen worden (globaal) door het Kieskompasteam gecontroleerd op onregelmatigheden. Daarnaast krijgen alle deelnemers een testlink toegestuurd. Zo kunnen we voorkomen dat er profielen worden aangemaakt met mailadressen van andere personen. 

Hoe is de privacy geregeld voor invullers?

Het invullen van de tool is geheel anoniem. Er worden geen data bewaard en er worden ook geen data gekoppeld aan het mailadres. Dit werkt hetzelfde als het 'gewone' Kieskompas en dus is ons reguliere privacyprotocol van toepassing.

Hoe is de privacy geregeld voor politici?

De tool is juist ontwikkeld om een match te maken tussen kandidaten en kiezers, en dus bedoeld om informatie over ‘wie je bent’ te delen. Wel hebben we ervoor gekozen om de antwoorden op de individuele stellingen niet te delen in de tool. Je kunt alleen de overeenkomsten zien op de 8 verschillende dimensies, uitgedrukt in percentages. Omdat dit afwijkt van onze normale omgang met data, hebben we hiervoor een speciaal protocol opgesteld. 

Het KiesHart is binnenkort beschikbaar