Populismemeter

Doe de test door op de afbeelding te klikken!

De Populismemeter bestaat uit twee dimensies (de assen in het politieke landschap). Op de verticale as wordt de mate van populisme zichtbaar, op de horizontale staan actuele beleidskwesties. De horizontale as hebben we gelabeld als “links” en “rechts” tussen aanhalingstekens. Het gaat hier namelijk om een combinatie van sociaal economische en sociaal culturele thema’s (terwijl we de termen links en rechts gewoonlijk gebruiken als aanduiding van enkel de sociaal economische thema’s). Meer informatie over de betekenis van de dimensies? Klik dan hier.

Methodiek
Om de partijstandpunten ten aanzien van populisme te bepalen is een enquête onder Nederlandse populisme-experts gebruikt als bron. De enquête is gebaseerd op de vragen van de 2021 Party Expert Positioning Survey (PEPS). Dezelfde vragen staan in de Populismemeter.

De codering (bepalen van standpunten) van de politieke partijen op de stellingen over beleidsthema’s is gebeurd volgens de gebruikelijke werkwijze bij Kieskompas (zelfplaatsing door partijen inclusief het aanleveren van bronnen, wordt gecontroleerd aan de hand van expertplaatsing).

Welke partijen zijn opgenomen?
Hiervoor is het volgende criterium gehanteerd: alle partijen die bij de vorige verkiezingen een zetel hebben behaald en nieuwe partijen die minimaal twee keer tenminste één zetel peilen in de Peilingwijzer. Ten tijde van de ontwikkeling van deze tool was dit alleen het geval bij JA21. Nieuwe partijen zijn niet snel toe te voegen omdat het bepalen van de positie op de populisme-as wordt bepaald door een survey onder experts.

Partijposities
Alle antwoorden van de politieke partijen op de stellingen zijn zorgvuldig bepaald. De stellingen over het populisme via een survey onder experts; de stellingen over de beleidskwesties zijn gecontroleerd op basis van officiële partijdocumentatie. Hier vind je een overzicht van de posities van de partijen op de stellingen. Ben je benieuwd naar de bronnen die gebruikt zijn om de posities op de stellingen over beleidskwesties te controleren? Deze kan je opvragen via info@kieskompas.nl

Meer weten?

Opdrachtgever
Opdrachtgever is  een team van wetenschappers die samenwerken in het project "Populism's Roots: Economic and Cultural Explanations in Democracies of Europe", gefinancierd door de Volkswagen Foundation. Betrokken zijn onderzoekers van de universiteiten Münster, Birmingham, Exeter, Rome en Amsterdam (VU).

Meer info
Klik hier om het Kieskompas van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in te vullen. Hier vind je meer informatie over de Kieskompas-stemhulp van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Voor het Kieskompas voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022, klik hier