DE KIESKOMPAS-STEMHULP

Het Kieskompas is een onafhankelijke online tool waarmee kiezers hun eigen politieke opvattingen kunnen vergelijken met de officiële standpunten van politieke partijen. 

Wel informatie, geen stemadvies
Kieskompas geeft bezoekers geen ‘stemadvies’, maar plaatst hen (op basis van hun antwoorden op ongeveer 30 stellingen over de belangrijkste politieke vraagstukken) in het politieke landschap te midden van alle partijen. Dit levert veel informatie op over de opvattingen van de politieke partijen. Meer dan andere stemhulpen nodigt Kieskompas de bezoeker uit om verder op zoek te gaan naar overeenkomsten en verschillen. 

Het politieke landschap met twee assen
De horizontale as (links-rechts) gaat over sociaal-economische thema’s zoals werk, subsidies en belastingen. Bij de verticale as (progressief-conservatief) gaat het over sociaal-culturele onderwerpen, zoals opvattingen over immigratie en ethische kwesties. De positie van de partijen en van de invuller wordt berekend aan de hand van de antwoorden op de stellingen. 

Vijf antwoordmogelijkheden
Voor het beantwoorden van de stellingen zijn er vijf antwoordmogelijkheden: helemaal mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens, helemaal mee oneens. Wetenschappelijk gezien de beste schaal: genuanceerder dan ja/nee en betrouwbaarder dan een slider of een rapportcijfer.

Toegankelijkheid
Met het oog op digitale toegankelijkheid verbeteren we het Kieskompas steeds. Samen met Leer Zelf Online werken we aan een Kieskompas met Steffie voor mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Hiervoor testen we het Kieskompas in een focusgroep met mensen met een beperking. Aan de hand van input uit deze focusgroep verbeterden we het Kieskompas. Zo is het contrast duidelijker, zijn onze teksten aangepast en is het design verbeterd. Zo wordt ook het Kieskompas steeds toegankelijker!

Geen frivoliteiten tijdens het invullen
Voorafgaand of tijdens het invullen van een Kieskompas krijg je geen informatie over standpunten van politieke partijen. Dat doen we bewust. Het voorkomt dat de bezoeker 'gewenste' antwoorden gaat geven. 

Alle antwoorden van de politieke partijen worden gecontroleerd
Dit gebeurt door een team van experts aan de hand van officiële documenten van de partijen. Deze bronnen zijn ook in het Kieskompas te raadplegen. De kans op politiek opportunistisch gedrag wordt zo uitgesloten. Dat maakt Kieskompas tot de meest betrouwbare stemhulp.

WETENSCHAPPELIJKE METHODE

Het Kieskompas wordt gemaakt op basis van een beproefde wetenschappelijke methode, die internationaal wordt gehanteerd door politieke onderzoekers. Wilt u meer lezen over deze methodiek? Stuur een mailtje naar info@kieskompas.nl, dan vertellen we u graag meer!