METHODIEK EN FINANCIERING KIESKOMPASSEN 2021
METHODIEK

Alle instrumenten van Kieskompas zijn gemaakt op basis van beproefde wetenschappelijke methoden en gangbare inzichten. De stellingen zijn gekozen op basis van de relevantie in het huidige politieke en publieke debat. De formulering is zodanig dat er verschillen ontstaan tussen verschillende partijen. Alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten zijn opgenomen, plus nieuwe partijen die gedurende twee peilingen - volgens de Peilingwijzer - minimaal één zetel peilen. Hieronder vindt u de specifieke methodiek per stemhulp.

Kieskompas
Een team van wetenschappers heeft aan de hand van partijdocumentatie de posities van alle partijen op de stellingen bepaald (expertplaatsing), en dit afgezet tegen de manier waarop partijen dit zelf hebben gedaan (zelfplaatsing). Bij verschillende uitkomsten worden partijen om tekst en uitleg gevraagd. De uiteindelijke plaatsing vindt plaats door Kieskompas. 

Thematische kompassen: zorg, wonen en onderwijs
De partijen zijn geplaatst op basis van controle van de aangeleverde bronnen bij de zelfplaatsing. Hierbij geldt dezelfde strenge procedure als bij het reguliere Kieskompas.

Kieskompas met Steffie
Deze stemhulp is precies hetzelfde als het reguliere Kieskompas, alleen nu met toelichtingen van avatar Steffie. De inhoud van het Kieskompas is volgens de reguliere wetenschappelijke methodiek samengesteld; dit geldt niet voor de uitleg die Steffie geeft. Die uitleg is samen met mensen uit de doelgroep ontwikkeld en valt buiten de verantwoordelijkheid van Kieskompas.

Populisme-meter
De stellingen en plaatsingen zijn ontwikkeld op basis van reeds bestaande vragenlijsten over populisme en expertplaatsingen in de Chapel Hill dataset, aangevuld met een enquête onder Nederlandse populisme-experts.

Zweefmeter
Het politieke landschap in de Zweefmeter toont de standpunten van Nederlandse politieke partijen met betrekking tot ongelijkheid en economische precariteit. Dit is volgens dezelfde methodiek vastgesteld als het reguliere Kieskompas. De dimensies van dit politieke landschap zijn gebaseerd op de belangrijkste doctrines in het (on)gelijkheidsdebat en het denken over een rechtvaardige samenleving. 

Wil je meer weten over de methodiek van Kieskompas, klik dan hierHier vind je meer informatie over het bedrijf Kieskompas. Wil je een van bovenstaande stemhulpen of tests invullen? Dat kan hier
SAMENWERKING EN FINANCIERING

Kieskompas is met maar liefst zeven stemhulpen en tests actief tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Bij elk instrument zijn weer andere opdrachtgevers en partners betrokken. De verantwoordelijkheid voor elke stemhulp en test berust volledig bij Kieskompas; dit gebeurt onafhankelijk van politieke partijen en/of opdrachtgever. 

Kieskompas
Het algemene Kieskompas wordt gemaakt in samenwerking met Trouw.

WoonKieskompas
Dit thematische kompas is ontwikkeld samen met Vereniging Eigen Huis. Vertegenwoordigers van Aedes en de Woonbond hebben ook een bijdrage geleverd.

ZorgKieskompas
Het ZorgKieskompas is gemaakt samen met professionals van Zorgverzekeraars Nederland.

OnderwijsKieskompas
Dit kompas is samen ontwikkeld met alle betrokken partijen bij de Stichting van het Onderwijs. 

Kieskompas met hulp van Steffie
Dit is een co-productie met stichting Leer Zelf Online en mede gefinancierd door SIDN fonds en Stichting Democratie en Media. 

Populisme meter
Deze test is een wetenschappelijke co-productie van onderzoekers van de universiteit Munster, Birmingham, Exetar, Rome en de VU Amsterdam. Het is onderdeel van een onderzoeksprogramma, gefinancierd door de Volkswagen Stiftung.

Zweefmeter
Deze stemhulp is gemaakt in opdracht van BNNVARA.

Deze stemhulpen en tests komen beschikbaar in de periode van 17 februari tot begin maart. Klik hier voor een overzicht en ga aan de slag!