Disclaimer

Kieskompas stelt nooit individuele gegevens van gebruikers ter beschikking aan derden. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Kieskompas houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
Kieskompas leeft de bepalingen na uit de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek. Gepubliceerd op 24 maart 2004, Staatscourant 2004, nr. 36.
Gegevens die Kieskompas verzamelt, worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek aan de Vrije Universiteit.