Laatste projecten

israel-last-project

Kieskompas voor Parlements-
verkiezingen Israël

Voor de derde keer heeft Kieskompas een tool gemaakt voor de Israëlische verkiezingen.

provinciehuis

Kieskompas lanceert kieshulp voor Provinciale Statenverkiezingen Utrecht

alkmaar-banner

Kieskompas brengt nieuwe politieke landschap Alkmaar in kaart

Zaterdag 25 oktober lanceert Piet Bruinooge, burgemeester van Alkmaar, deze stemhulp samen met Kieskompas-directeur André Krouwel tijdens het OPEN stadHUIS

valkompassen-project

Aftonbladet Valkompassen Zweden 2014

Het Kieskompas voor de Zweedse parlementsverkiezingen heeft meer dan 3,2 miljoen Zweedse bezoekers getrokken. Hiermee brak Kieskompas niet alleen alle Zweedse records maar is tevens een van de meest succesvolle stemhulpen ooit.

debat

Levend Kieskompas
in de Klas

Kieskompas presenteert een uniek en vernieuwend concept voor middelbare scholen: Levend Kieskompas in de Klas.

Alles

Nieuws

Column André

Kieskompas voor Parlements-
verkiezingen Israël

Kieskompas voor Parlements-<br >verkiezingen Israël

Parlementsverkiezingen Israel 2015

Op 17 maart gaat Israël naar de stembus om een nieuw parlement (de Knesset) te kiezen. Om de Israëlische kiezers te helpen met het maken van een gefundeerde keuze heeft Kieskompas van de VU een speciale online stemhulp voor deze verkiezingen ontwikkeld.

Het Kieskompas voor de Israëlische parlementsverkiezingen staat online en is beschikbaar in het Hebreeuws, Arabisch en Engels.

Politieke landschap
Net als bij de vorige verkiezingen in 2013 is het politieke landschap in Israël zeer beweeglijk. Dit komt mede door de grote politieke onrust en onveiligheid in de omringende landen. Aan de andere kant vinden er hergroeperingen plaats in het politieke midden, wat het voor gematigde kiezers lastiger maakt om een partij te kiezen. Daarom zijn deze verkiezingen belangrijker dan ooit.

Dertig stellingen
Het Israëlische Kieskompas bestaat uit dertig stellingen die de belangrijkste verkiezingsthema’s omvatten. Hierbij neemt het thema veiligheid uiteraard een grote rol in. Door het beantwoorden van de dertig stellingen worden de bezoekers in het Israëlische politieke landschap geplaatst, te midden van de deelnemende partijen. Op deze manier wordt duidelijk zichtbaar welke partijen dichtbij de gebruiker staan, en welke juist niet. Vervolgens kunnen alle partijstandpunten met één klik tot in detail worden bekeken.

Wetenschappelijk onderzoek
Zoals altijd werkt Kieskompas samen met gerenommeerde wetenschappers uit zowel Nederland als Israël om de stellingen voor het Kieskompas te ontwikkelen en wetenschappelijk verkiezingsonderzoek te doen. Op basis van de beantwoorde stellingen kan Kieskompas analyseren welke onderwerpen het meest controversieel zijn en waarover een brede consensus ontstaan.

Verkiezingsavond CIDI
Op 17 maart om 19.30 uur organiseert het CIDI in samenwerking met Kieskompas een verkiezingsavond in de Rode Hoed te Amsterdam. Tijdens deze avond worden interessante data en statistieken over de meningen en attitudes van Kieskompas-gebruikers gepresenteerd door Nachshon Rodrigues Pereira.
De dag voor de verkiezingen zal Kieskompas-directeur André Krouwel een uitgebreide presentatie geven met een analyse van de data verzameld met het Kieskompas Israël 2015 op de Nederlandse ambassade in Tel Aviv.

Kieskompas voor Parlementsverkiezingen Israël

Parlementsverkiezingen Israel 2015

 

Op 17 maart gaat Israël naar de stembus om een nieuw parlement (de Knesset) te kiezen. Om de Israëlische kiezers te helpen met het maken van een gefundeerde keuze heeft Kieskompas van de VU een speciale online stemhulp voor deze verkiezingen ontwikkeld.

Het Kieskompas voor de Israëlische parlementsverkiezingen staat online en is beschikbaar in het Hebreeuws, Arabisch en Engels.

Politieke landschap
Net als bij de vorige verkiezingen in 2013 is het politieke landschap in Israël zeer beweeglijk. Dit komt mede door de grote politieke onrust en onveiligheid in de omringende landen. Aan de andere kant vinden er hergroeperingen plaats in het politieke midden, wat het voor gematigde kiezers lastiger maakt om een partij te kiezen. Daarom zijn deze verkiezingen belangrijker dan ooit.

Dertig stellingen
Het Israëlische Kieskompas bestaat uit dertig stellingen die de belangrijkste verkiezingsthema’s omvatten. Hierbij neemt het thema veiligheid uiteraard een grote rol in. Door het beantwoorden van de dertig stellingen worden de bezoekers in het Israëlische politieke landschap geplaatst, te midden van de deelnemende partijen. Op deze manier wordt duidelijk zichtbaar welke partijen dichtbij de gebruiker staan, en welke juist niet. Vervolgens kunnen alle partijstandpunten met één klik tot in detail worden bekeken.

Wetenschappelijk onderzoek
Zoals altijd werkt Kieskompas samen met gerenommeerde wetenschappers uit zowel Nederland als Israël om de stellingen voor het Kieskompas te ontwikkelen en wetenschappelijk verkiezingsonderzoek te doen. Op basis van de beantwoorde stellingen kan Kieskompas analyseren welke onderwerpen het meest controversieel zijn en waarover een brede consensus ontstaan.

Verkiezingsavond CIDI
Op 17 maart om 19.30 uur organiseert het CIDI in samenwerking met Kieskompas een verkiezingsavond in de Rode Hoed te Amsterdam. Tijdens deze avond worden interessante data en statistieken over de meningen en attitudes van Kieskompas-gebruikers gepresenteerd door Nachshon Rodrigues Pereira.
De dag voor de verkiezingen zal Kieskompas-directeur André Krouwel een uitgebreide presentatie geven met een analyse van de data verzameld met het Kieskompas Israël 2015 op de Nederlandse ambassade in Tel Aviv.

Waterschapsverkiezingen 2015

Screen Shot 2015-03-19 at 17.11.41

 

Kiezers kunnen van 11 februari terecht op de website van het Kieskompas voor stemhulp bij de waterschap verkiezingen. 18 maart vonden verkiezingen plaats in 22 waterschappen, tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen. Het was voor het eerst dat er in het stemhokje voor het waterschapsbestuur gestemd kan worden, voorheen werd dit per post gedaan.

Het wetenschappelijke team van Kieskompas aan de Vrije Universiteit Amsterdam maakte voor elk waterschap een Kieskompas waarmee kiezers kunnen zien welke partij het beste past bij de eigen opvattingen. Het Kieskompas Waterschapsverkiezingen 2015 werd gelanceerd in Lelystad. Hier lichtte Kieskompas-directeur André Krouwel de meest controversiële kwesties toe en liet hij zien waar de verkiezingsstrijd inhoudelijk over ging. Ook vond er een scholierendebat plaats over water(schaps)gerelateerde stellingen, waaraan vijfhonderd leerlingen uit heel Nederland aan deelnamen.

Belangrijke waterschaps- en regionale kwesties
Op het gebied van waterbeheer valt er bijvoorbeeld te kiezen tussen hogere dijken of meer ruimte voor het water. Wordt een lage waterstand aangehouden die goed is voor de landbouw of kies je voor een hoger peil, goed tegen verdroging? Waterbeheer is een technisch instrument om Nederland economisch en fysiek veilig en droog te houden, maar kan daarnaast worden ingezet ter ondersteuning van bijvoorbeeld natuur en recreatiedoelen. Ook lokale onderwerpen staan centraal in het Kieskompas. In waterschappen aan zee spelen andere zaken dan in gebieden met veel veengronden. Wat doet het waterschap er aan om te zorgen dat kelders en huizen van bewoners niet onderlopen? Hoe schoon is het open zwemwater? Mogen ganzen worden afgeschoten en muskusratten worden gevangen?

Na het beantwoorden van dertig stellingen over belangrijke lokale onderwerpen worden bezoekers van Kieskompas in het politieke landschap van hun waterschap geplaatst, te midden van de deelnemende partijen. Met één muisklik worden alle partijposities en de onderbouwingen uit de verkiezingsprogramma’s zichtbaar. Zo kunnen kiezers hun opvattingen op ieder gewenst onderwerp vergelijken met die van de politieke partijen in hun waterschap. Er zijn aanzienlijke verschillen op belangrijke thema’s in de waterschappen: van waterkwaliteit, natuur en milieu, cultuur, economie en landbouw tot de hoogte van de belastingen.

Van Goghbeurs voor directeur Kieskompas André Krouwel

Samen met collega’s van het Institut d’etudes politiques de Paris, Sciences Po, heeft Kieskompas-directeur Andre Krouwel een Van Goghbeurs ontvangen om vergelijkend onderzoek te doen naar kiezersbewegingen in Frankrijk en Nederland. De vijf beste onderzoeksvoorstellen, waaronder die van Kieskompas van de Vrije Universiteit Amsterdam, werden deze week gepresenteerd op de Franse Ambassade in Den Haag.

Van Goghprogramma
Het Van Goghprogramma wordt gefinancierd door het Nuffic in samenwerking met stichting Ammodo en stimuleert wetenschappelijke samenwerking tussen Nederlandse en Franse onderzoekers. De beurs wordt toegekend aan excellente onderzoekers met internationale zichtbaarheid die baanbrekend onderzoek doen. Ook is actieve deelname van jonge onderzoekers als promovendi en postdocs een belangrijke voorwaarde. Jaarlijks ontvangen vijftien a  twintig onderzoeksteams een donatie. De onderzoeksteams krijgen de gelegenheid elkaar te bezoeken en gebruik te maken van elkaars onderzoeksfaciliteiten.

Onderzoek naar partijvoorkeuren in Nederland en Frankrijk
Samen met het Franse instituut voor politicologisch onderzoek (CEVIPOF) verbonden aan de Sciences Po gaat Kieskompas de structuur van politieke overtuigingen van Franse en Nederlandse kiezers in kaart brengen. Met wetenschappers Bruno Cautres en Thomas Vitiello wordt vooral ingezoomd op negatieve politieke attitudes ten aanzien van de politieke elites en het project van Europese eenwording. Zowel in Frankrijk als in Nederland zijn succesvolle anti-immigratie partijen opgekomen die appelleren aan grote delen van het electoraat. Het meerderheidskiesstelsel is Frankrijk heeft echter een ander effect dan het open partijenstelsel in Nederland zonder kiesdrempel voor nieuwe en radicale partijen. De wetenschappers gaan de invloed van deze politieke en institutionele factoren op het stemgedrag van kiezers meten, naast economische en sociale factoren.

Kieskompas lanceert kieshulp voor Provinciale Statenverkiezingen Utrecht

Kieskompas lanceert kieshulp voor Provinciale Statenverkiezingen Utrecht

Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het wetenschappelijke team van Kieskompas aan de Vrije Universiteit Amsterdam laat zien dat er echt wat valt te kiezen. Kiskompas heeft voor de verkiezingen in de Provincie Utrecht een stemhulp gemaakt waarmee kiezers kunnen zien welke partij het beste past bij de eigen opvattingen.

“Niets minder dan de toekomst van het kabinet staat op het spel, omdat deze een werkbare meerderheid in de Eerste Kamer nodig heeft,” zegt André Krouwel, VU-politicoloog en directeur van Kieskompas.

Vandaag wordt het Kieskompas Utrecht gelanceerd tijdens een rechtstreekse uitzending van RTV Utrecht. Daarin zal André Krouwel laten zien wat de meest controversiële issues zijn en waar deze verkiezingsstrijd inhoudelijk over gaat. In de weken tot aan de verkiezingen gaat het Kieskompas-team hard aan de slag om belangrijke vraagstukken onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk kiezers.

Belangrijkste regionale issues

Krouwel: “Via de Provinciale Statenverkiezingen wordt de Eerste Kamer gekozen en dus gaat het ook over de landelijke politieke issues, maar deze verkiezingen gaan over veel meer. De provincie beslist over veel vraagstukken die direct de leefomgeving van burgers beïnvloeden. Moeten er naar kleine dorpen regelmatig bussen blijven rijden en wat mag dat kosten? Mogen snelwegen verbreed worden of moeten juist meer fietspaden worden aangelegd? Moeten duurzame initiatieven financieel gesteund worden? Mag er worden bezuinigd op cultuur?”

Op al deze belangrijke onderwerpen heeft Kieskompas de partijverschillen in kaart gebracht en alle politieke partijen in het politieke landschap van Utrecht geplaatst. Er zijn aanzienlijke verschillen op belangrijke thema’s in de provincie: van duurzaamheid, milieu en verkeer, landschap, kunst en cultuur tot de hoogte van de belastingen.

Direct inzicht in partijposities

Op basis van diepgravend onderzoek heeft Kieskompas – in samenwerking met alle politieke partijen – dertig heldere stellingen over belangrijke regionale onderwerpen ontwikkeld die de persoonlijke overtuigingen van gebruikers vergelijkt met de officiële standpunten van de partijen. Na het beantwoorden van de dertig stellingen worden kiezers geplaatst in het politieke landschap van Utrecht, te midden van alle deelnemende partijen. Kieskompas is hierbij volledig transparant: met één simpele muisklik worden alle partijposities en onderbouwingen zichtbaar. Zo kunnen kiezers hun opvattingen op ieder gewenst onderwerp vergelijken met die van de politieke partijen in Utrecht.

Het Kieskompas voor de provincie Utrecht is vanaf vandaag te bereiken via utrecht2015.kieskompas.nl

Kieskompas lanceert kieshulp voor Provinciale Statenverkiezingen Utrecht

Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het wetenschappelijke team van Kieskompas aan de Vrije Universiteit Amsterdam laat zien dat er echt wat valt te kiezen. Kiskompas heeft voor de verkiezingen in de Provincie Utrecht een stemhulp gemaakt waarmee kiezers kunnen zien welke partij het beste past bij de eigen opvattingen.

“Niets minder dan de toekomst van het kabinet staat op het spel, omdat deze een werkbare meerderheid in de Eerste Kamer nodig heeft,” zegt André Krouwel, VU-politicoloog en directeur van Kieskompas.

Vandaag wordt het Kieskompas Utrecht gelanceerd tijdens een rechtstreekse uitzending van RTV Utrecht. Daarin zal André Krouwel laten zien wat de meest controversiële issues zijn en waar deze verkiezingsstrijd inhoudelijk over gaat. In de weken tot aan de verkiezingen gaat het Kieskompas-team hard aan de slag om belangrijke vraagstukken onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk kiezers.

Belangrijkste regionale issues

Krouwel: “Via de Provinciale Statenverkiezingen wordt de Eerste Kamer gekozen en dus gaat het ook over de landelijke politieke issues, maar deze verkiezingen gaan over veel meer. De provincie beslist over veel vraagstukken die direct de leefomgeving van burgers beïnvloeden. Moeten er naar kleine dorpen regelmatig bussen blijven rijden en wat mag dat kosten? Mogen snelwegen verbreed worden of moeten juist meer fietspaden worden aangelegd? Moeten duurzame initiatieven financieel gesteund worden? Mag er worden bezuinigd op cultuur?”

Op al deze belangrijke onderwerpen heeft Kieskompas de partijverschillen in kaart gebracht en alle politieke partijen in het politieke landschap van Utrecht geplaatst. Er zijn aanzienlijke verschillen op belangrijke thema’s in de provincie: van duurzaamheid, milieu en verkeer, landschap, kunst en cultuur tot de hoogte van de belastingen.

Direct inzicht in partijposities

Op basis van diepgravend onderzoek heeft Kieskompas – in samenwerking met alle politieke partijen – dertig heldere stellingen over belangrijke regionale onderwerpen ontwikkeld die de persoonlijke overtuigingen van gebruikers vergelijkt met de officiële standpunten van de partijen. Na het beantwoorden van de dertig stellingen worden kiezers geplaatst in het politieke landschap van Utrecht, te midden van alle deelnemende partijen. Kieskompas is hierbij volledig transparant: met één simpele muisklik worden alle partijposities en onderbouwingen zichtbaar. Zo kunnen kiezers hun opvattingen op ieder gewenst onderwerp vergelijken met die van de politieke partijen in Utrecht.

Het Kieskompas voor de provincie Utrecht is vanaf vandaag te bereiken via utrecht2015.kieskompas.nl

Kieskompas brengt nieuwe politieke landschap Alkmaar in kaart

Kieskompas brengt nieuwe politieke landschap Alkmaar in kaart

alkmaar2014

 

Op 19 november kiezen bewoners van Alkmaar een nieuwe gemeenteraad. Door de samenvoeging van de gemeente Alkmaar met Schermer en Graft-De Rijp zijn nieuwe verkiezingen uitgeschreven en er staat veel op het spel. Zowel grootstedelijke vraagstukken als de problematiek van kleinere dorpen komt nu samen in één gemeente. Er valt daarom echt iets te kiezen. Net als in 2010 heeft het wetenschappelijke team van Kieskompas aan de VU een stemhulp gemaakt om kiezers in Alkmaar te helpen de partij te kiezen die het beste past bij de eigen opvattingen.

Zaterdag 25 oktober lanceert Piet Bruinooge, burgemeester van Alkmaar, deze stemhulp samen met Kieskompas-directeur André Krouwel tijdens het OPEN stadHUIS. De komende weken gaat het Kieskompas-team hard aan de slag om de lokale politieke vraagstukken onder de aandacht van zoveel mogelijk kiezers te brengen. Het Kieskompas voor de nieuwe gemeente Alkmaar is te bereiken via www.alkmaar.kieskompas.nl.

Belangrijkste lokale issues
Door de fusie van Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp op 1 januari 2015 ontstaat de nieuwe gemeente Alkmaar waar lokale politici voor grote uitdagingen staan. In die nieuwe gemeente komen sociale vraagstukken van oude wijken en ruimtelijke kwesties van groene buitengebieden bij elkaar. De politieke partijen hebben zeer uiteenlopende ideeën over de oplossing voor de verschillende dilemma’s waar het nieuwe gemeentebestuur voor komt te staan.

Direct inzicht in partijposities
Het onderzoek naar de partijverschillen door Kieskompas toont aan dat de politieke partijen in Alkmaar flink verschillen op belangrijkste lokale issues in de gemeente: van veiligheid, verkeer, toerisme, zorg en sociale voorzieningen tot de hoogte van lokale lasten. Op basis van dit onderzoek heeft Kieskompas in samenwerking met alle partijen dertig heldere stellingen over belangrijke lokale onderwerpen ontwikkeld die de persoonlijke overtuigingen van gebruikers vergelijkt met de officiële standpunten van de partijen. Na het beantwoorden van de dertig vragen worden kiezers in het politieke landschap van Alkmaar geplaatst, te midden van alle deelnemende partijen. Kieskompas is hierbij volledig transparant: met één simpele muisklik worden alle partijposities en onderbouwingen zichtbaar. Zo kunnen kiezers hun opvattingen op ieder gewenst onderwerp vergelijken met die van de politieke partijen in Alkmaar.

Kieskompas brengt nieuwe politieke landschap Alkmaar in kaart

alkmaar2014

Op 19 november kiezen bewoners van Alkmaar een nieuwe gemeenteraad. Door de samenvoeging van de gemeente Alkmaar met Schermer en Graft-De Rijp zijn nieuwe verkiezingen uitgeschreven en er staat veel op het spel. Zowel grootstedelijke vraagstukken als de problematiek van kleinere dorpen komt nu samen in één gemeente. Er valt daarom echt iets te kiezen. Net als in 2010 heeft het wetenschappelijke team van Kieskompas aan de VU een stemhulp gemaakt om kiezers in Alkmaar te helpen de partij te kiezen die het beste past bij de eigen opvattingen.

Zaterdag 25 oktober lanceert Piet Bruinooge, burgemeester van Alkmaar, deze stemhulp samen met Kieskompas-directeur André Krouwel tijdens het OPEN stadHUIS. De komende weken gaat het Kieskompas-team hard aan de slag om de lokale politieke vraagstukken onder de aandacht van zoveel mogelijk kiezers te brengen. Het Kieskompas voor de nieuwe gemeente Alkmaar is te bereiken via www.alkmaar.kieskompas.nl.

Belangrijkste lokale issues
Door de fusie van Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp op 1 januari 2015 ontstaat de nieuwe gemeente Alkmaar waar lokale politici voor grote uitdagingen staan. In die nieuwe gemeente komen sociale vraagstukken van oude wijken en ruimtelijke kwesties van groene buitengebieden bij elkaar. De politieke partijen hebben zeer uiteenlopende ideeën over de oplossing voor de verschillende dilemma’s waar het nieuwe gemeentebestuur voor komt te staan.

Direct inzicht in partijposities
Het onderzoek naar de partijverschillen door Kieskompas toont aan dat de politieke partijen in Alkmaar flink verschillen op belangrijkste lokale issues in de gemeente: van veiligheid, verkeer, toerisme, zorg en sociale voorzieningen tot de hoogte van lokale lasten. Op basis van dit onderzoek heeft Kieskompas in samenwerking met alle partijen dertig heldere stellingen over belangrijke lokale onderwerpen ontwikkeld die de persoonlijke overtuigingen van gebruikers vergelijkt met de officiële standpunten van de partijen. Na het beantwoorden van de dertig vragen worden kiezers in het politieke landschap van Alkmaar geplaatst, te midden van alle deelnemende partijen. Kieskompas is hierbij volledig transparant: met één simpele muisklik worden alle partijposities en onderbouwingen zichtbaar. Zo kunnen kiezers hun opvattingen op ieder gewenst onderwerp vergelijken met die van de politieke partijen in Alkmaar.

Symposium ‘Stemhulpen: Zegen of onzin?’

Wat is de invloed van stemhulpen op het stemgedrag van burgers? En op hun politieke kennis? Tijdens het symposium ‘Stemhulpen: zegen of onzin’ op 4 november geven onderzoekers van de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht antwoord op deze vraag.

In verkiezingstijd spelen digitale stemhulpprogramma’s zoals Kieskompas en Stemwijzer een steeds grotere rol. Stemhulpen leggen kiezers een aantal vragen voor over belangrijke politieke onderwerpen. De kiezers kunnen hun eigen persoonlijke overtuigingen vervolgens vergelijken met de standpunten van politieke partijen.

In hoeverre laten burgers zich leiden door een dergelijk stemadvies? Heeft de formulering van de vragen invloed op de antwoorden die mensen geven?

Met een uniek wetenschappelijk experiment heeft onderzoeksteam van de Vrije Universiteit, de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam dit onderzocht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar in Utrecht. De belangrijkste resultaten worden gepresenteerd tijdens het symposium ‘Stemhulpen: zegen of onzin?‘.

Het onderzoek is gesubsidieerd door NWO en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht en Kieskompas.

Belangrijke sprekers tijdens het symposium zijn Martin Rosema (Universiteit Twente), André Krouwel (bedenker en maker van het Kieskompas/Vrije Universiteit), raadslid Bram Fokke en onderzoekers Bregje Holleman / Claes de Vreese (Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam).

Het symposium vindt plaats in de Raadzaal van Gemeente Utrecht aan de Korte Minrebroedestraat 2, Utrecht.

Kieskompas november conferenties

Kieskompas november conferenties

4 november: Symposium ‘Stemhulpen: Zegen of onzin?’

Wat is de invloed van stemhulpen? Tijdens het symposium ‘Stemhulpen: zegen of onzin’ geven onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht antwoord op deze vraag. In hoeverre laten burgers zich leiden door het stemadvies van stemhulpen? Heeft de formulering van de stellingen invloed op de antwoorden die mensen geven? Een onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam heeft deze vragen onderzocht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar. Hiervoor gebruikten zij onder meer data van het Kieskompas Gemeenteraadsverkiezingen Utrecht. De resultaten presenteren zij tijdens het symposium ‘Stemhulpen: zegen of onzin?‘. Het onderzoek is gesubsidieerd door NWO en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht en Kieskompas.

6-7 november: VOTEADVICE kick-off conferentie

Op 6 en 7 november wordt de kick-off conferentie en tevens het eerste training-event voor het VOTEADVICE training netwerk gehouden. VOTEADVICE is een belangrijk onderzoeksproject dat wordt gefinancierd vanuit het Europese Marie Curie ITN onderzoeksfonds. In VOTEADVICE werkt Kieskompas samen met de Universiteit van Exeter (UK) en Koç Universiteit (Turkije). Het onderzoek richt zich op de impact van stemhulpen op stemgedrag en de kwaliteit van deze online vragenlijst. Tijdens deze kick-off conferentie presenteren onderzoekers hun onderzoeks-ideeen en zullen mogelijke online experimenten aan bod komen. De conferentie en workshop vinden plaats op 6 en 7 november op de Sociale Wetenschappen faculteit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

8-9 november: Rejecting Europe: conference on negative attitudes towards European Integration

Kieskompas organiseert een wetenschappelijk seminar over (negatieve) sentimenten en houdingen ten aanzien van Europese integratie. Een groot aantal wetenschappers uit verschillende landen zal hun licht laten schijnen op de vraag hoe kiezers denken over Europa, onder de noemer: “Rejecting Europe or Worried about the crisis? Explaining negative attitudes and sentiments towards European integration”. Tijdens dit seminar zullen de Europese wetenschappers dieper in gaan op de oorzaken van de onvrede over Europese integratie onder Europese burgers. Sentimenten jegens de EU worden onderzocht met behulp van kiezersdata die Kieskompas verzamelde in de 28 lidstaten tijdens de laatste Europese verkiezingen.

Het seminar zal niet alleen bijdragen aan de wetenschappelijke kennis, maar ook de gelegenheid bieden om nieuwe concrete initiatieven binnen in de EU-lidstaten te realiseren met als doel de kloof tussen burgers en politiek te verkleinen. Dit seminar vindt plaats op 8 en 9 november in Amsterdam en wordt gefinancierd door het Open Society Foundation. Deze organisatie zet zich in ter bevordering van de opbouw van levendige en tolerante democratieën binnen Europa.