Laatste projecten

alkmaar-banner

Kieskompas brengt nieuwe politieke landschap Alkmaar in kaart

Zaterdag 25 oktober lanceert Piet Bruinooge, burgemeester van Alkmaar, deze stemhulp samen met Kieskompas-directeur André Krouwel tijdens het OPEN stadHUIS

valkompassen-project

Aftonbladet Valkompassen Zweden 2014

Het Kieskompas voor de Zweedse parlementsverkiezingen heeft meer dan 3,2 miljoen Zweedse bezoekers getrokken. Hiermee brak Kieskompas niet alleen alle Zweedse records maar is tevens een van de meest succesvolle stemhulpen ooit.

EUvox

EUVOX voor de Europese verkiezingen

Ontdek uw positie in het politieke landschap voor de Europese Parlementsverkiezingen van mei 2014

debat

Levend Kieskompas
in de Klas

Kieskompas presenteert een uniek en vernieuwend concept voor middelbare scholen: Levend Kieskompas in de Klas.

Conferenties

Kieskompas november conferenties

Symposium 'Stemhulpen: zegen of onzin?', de VOTEADVICE kick-off conferentie en het seminar 'Rejecting Europe or Worried about the crisis?'

Alles

Nieuws

Column André

Kieskompas lanceert kieshulp voor Provinciale Statenverkiezingen Utrecht

Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het wetenschappelijke team van Kieskompas aan de Vrije Universiteit Amsterdam laat zien dat er echt wat valt te kiezen. Kiskompas heeft voor de verkiezingen in de Provincie Utrecht een stemhulp gemaakt waarmee kiezers kunnen zien welke partij het beste past bij de eigen opvattingen.

“Niets minder dan de toekomst van het kabinet staat op het spel, omdat deze een werkbare meerderheid in de Eerste Kamer nodig heeft,” zegt André Krouwel, VU-politicoloog en directeur van Kieskompas.

Vandaag wordt het Kieskompas Utrecht gelanceerd tijdens een rechtstreekse uitzending van RTV Utrecht. Daarin zal André Krouwel laten zien wat de meest controversiële issues zijn en waar deze verkiezingsstrijd inhoudelijk over gaat. In de weken tot aan de verkiezingen gaat het Kieskompas-team hard aan de slag om belangrijke vraagstukken onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk kiezers.

Belangrijkste regionale issues

Krouwel: “Via de Provinciale Statenverkiezingen wordt de Eerste Kamer gekozen en dus gaat het ook over de landelijke politieke issues, maar deze verkiezingen gaan over veel meer. De provincie beslist over veel vraagstukken die direct de leefomgeving van burgers beïnvloeden. Moeten er naar kleine dorpen regelmatig bussen blijven rijden en wat mag dat kosten? Mogen snelwegen verbreed worden of moeten juist meer fietspaden worden aangelegd? Moeten duurzame initiatieven financieel gesteund worden? Mag er worden bezuinigd op cultuur?”

Op al deze belangrijke onderwerpen heeft Kieskompas de partijverschillen in kaart gebracht en alle politieke partijen in het politieke landschap van Utrecht geplaatst. Er zijn aanzienlijke verschillen op belangrijke thema’s in de provincie: van duurzaamheid, milieu en verkeer, landschap, kunst en cultuur tot de hoogte van de belastingen.

Direct inzicht in partijposities

Op basis van diepgravend onderzoek heeft Kieskompas – in samenwerking met alle politieke partijen – dertig heldere stellingen over belangrijke regionale onderwerpen ontwikkeld die de persoonlijke overtuigingen van gebruikers vergelijkt met de officiële standpunten van de partijen. Na het beantwoorden van de dertig stellingen worden kiezers geplaatst in het politieke landschap van Utrecht, te midden van alle deelnemende partijen. Kieskompas is hierbij volledig transparant: met één simpele muisklik worden alle partijposities en onderbouwingen zichtbaar. Zo kunnen kiezers hun opvattingen op ieder gewenst onderwerp vergelijken met die van de politieke partijen in Utrecht.

Het Kieskompas voor de provincie Utrecht is vanaf vandaag te bereiken via utrecht2015.kieskompas.nl

Kieskompas brengt nieuwe politieke landschap Alkmaar in kaart

alkmaar2014

Op 19 november kiezen bewoners van Alkmaar een nieuwe gemeenteraad. Door de samenvoeging van de gemeente Alkmaar met Schermer en Graft-De Rijp zijn nieuwe verkiezingen uitgeschreven en er staat veel op het spel. Zowel grootstedelijke vraagstukken als de problematiek van kleinere dorpen komt nu samen in één gemeente. Er valt daarom echt iets te kiezen. Net als in 2010 heeft het wetenschappelijke team van Kieskompas aan de VU een stemhulp gemaakt om kiezers in Alkmaar te helpen de partij te kiezen die het beste past bij de eigen opvattingen.

Zaterdag 25 oktober lanceert Piet Bruinooge, burgemeester van Alkmaar, deze stemhulp samen met Kieskompas-directeur André Krouwel tijdens het OPEN stadHUIS. De komende weken gaat het Kieskompas-team hard aan de slag om de lokale politieke vraagstukken onder de aandacht van zoveel mogelijk kiezers te brengen. Het Kieskompas voor de nieuwe gemeente Alkmaar is te bereiken via www.alkmaar.kieskompas.nl.

Belangrijkste lokale issues
Door de fusie van Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp op 1 januari 2015 ontstaat de nieuwe gemeente Alkmaar waar lokale politici voor grote uitdagingen staan. In die nieuwe gemeente komen sociale vraagstukken van oude wijken en ruimtelijke kwesties van groene buitengebieden bij elkaar. De politieke partijen hebben zeer uiteenlopende ideeën over de oplossing voor de verschillende dilemma’s waar het nieuwe gemeentebestuur voor komt te staan.

Direct inzicht in partijposities
Het onderzoek naar de partijverschillen door Kieskompas toont aan dat de politieke partijen in Alkmaar flink verschillen op belangrijkste lokale issues in de gemeente: van veiligheid, verkeer, toerisme, zorg en sociale voorzieningen tot de hoogte van lokale lasten. Op basis van dit onderzoek heeft Kieskompas in samenwerking met alle partijen dertig heldere stellingen over belangrijke lokale onderwerpen ontwikkeld die de persoonlijke overtuigingen van gebruikers vergelijkt met de officiële standpunten van de partijen. Na het beantwoorden van de dertig vragen worden kiezers in het politieke landschap van Alkmaar geplaatst, te midden van alle deelnemende partijen. Kieskompas is hierbij volledig transparant: met één simpele muisklik worden alle partijposities en onderbouwingen zichtbaar. Zo kunnen kiezers hun opvattingen op ieder gewenst onderwerp vergelijken met die van de politieke partijen in Alkmaar.

Symposium ‘Stemhulpen: Zegen of onzin?’

Wat is de invloed van stemhulpen op het stemgedrag van burgers? En op hun politieke kennis? Tijdens het symposium ‘Stemhulpen: zegen of onzin’ op 4 november geven onderzoekers van de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht antwoord op deze vraag.

In verkiezingstijd spelen digitale stemhulpprogramma’s zoals Kieskompas en Stemwijzer een steeds grotere rol. Stemhulpen leggen kiezers een aantal vragen voor over belangrijke politieke onderwerpen. De kiezers kunnen hun eigen persoonlijke overtuigingen vervolgens vergelijken met de standpunten van politieke partijen.

In hoeverre laten burgers zich leiden door een dergelijk stemadvies? Heeft de formulering van de vragen invloed op de antwoorden die mensen geven?

Met een uniek wetenschappelijk experiment heeft onderzoeksteam van de Vrije Universiteit, de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam dit onderzocht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar in Utrecht. De belangrijkste resultaten worden gepresenteerd tijdens het symposium ‘Stemhulpen: zegen of onzin?‘.

Het onderzoek is gesubsidieerd door NWO en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht en Kieskompas.

Belangrijke sprekers tijdens het symposium zijn Martin Rosema (Universiteit Twente), André Krouwel (bedenker en maker van het Kieskompas/Vrije Universiteit), raadslid Bram Fokke en onderzoekers Bregje Holleman / Claes de Vreese (Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam).

Het symposium vindt plaats in de Raadzaal van Gemeente Utrecht aan de Korte Minrebroedestraat 2, Utrecht.

Waterschappen kiezen voor Kieskompas

Foto ondertekening waterschappen_Kieskompas

 

Kieskompas maakt een online stemhulp voor 22 waterschappen voor de waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015. Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen, en André Krouwel, directeur van Kieskompas van de Vrije Universiteit Amsterdam, ondertekenden maandag 29 september 2014 de samenwerkingsovereenkomst.

Oriënteren op politiek landschap in eigen waterschap
18 maart 2015 gaat Nederland naar de stembus om de bestuursleden van de nieuwe waterschappen te kiezen. Om de Nederlandse kiezers te helpen met het maken van een gefundeerde keuze voor deze belangrijke verkiezingen maakt Kieskompas in opdracht van de Unie van Waterschappen speciaal 22 online stemhulpen. Kieskompas helpt de kiezer zich te oriënteren op het politieke landschap in hun eigen waterschap. In samenwerking met alle politieke partijen achterhaalt Kieskompas de belangrijkste onderwerpen in elk waterschap.

Invloed op goed waterbeheer
De waterschappen zijn er de afgelopen jaren in geslaagd het waterbeheer goed te organiseren. Onbewust is het werk van de waterschappen heel dichtbij. Niet alleen houden de waterschappen Nederland droog bij overstromingen of zware regenval, maar de waterschappen zorgen ook voor schoon en voldoende water. Daarin zijn belangrijke keuzes te maken, waar de meningen over verschillen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk kiezers op 18 maart 2015 hun stem uitbrengen. Kieskompas biedt kiezers de mogelijkheid de juiste partij bij hun eigen politieke voorkeuren te vinden. Het Kieskompas voor de waterschappen is in de loop van februari online te gebruiken.

Boos op Europa?

Negatieve opinies en houdingen van burgers ten aanzien van Europese integratie

Kieskompas, verbonden aan de Vrije Universiteit, organiseert op 8 en 9 november een groot symposium over de (negatieve) sentimenten en opinies van burgers ten aanzien van Europese integratie. In de laatste Europese verkiezingen wonnen de anti-EU partijen op de linker en rechterflank van het politieke spectrum zetels. Het Europese parlement kent nu een groter aantal leden met een kritische, of zelfs vijandige houding tegenover de Europese Unie. Is deze polarisatie het gevolg van de aanhoudende Europese crisis? Waar zijn burgers en radicale politici zo boos over? Of zijn ze bang?

Een groot aantal belangrijke wetenschappers uit verschillende Europese landen komt in Amsterdam bijeen om hun licht te laten schijnen over hoe kiezers denken over Europa, onder de noemer: “Rejecting Europe or Worried about the crisis? Explaining negative attitudes and sentiments towards European integration”.

Het is van het grootste belang om een goed beeld te krijgen van de houding van burgers ten opzichte van Europese integratie. Tijdens dit symposium zullen de wetenschappers dieper in gaan op de oorzaken van de onvrede over Europese integratie onder Europese burgers. Sentimenten jegens de EU worden onderzocht met behulp van kiezersdata die Kieskompas verzamelde in de 28 lidstaten tijdens de laatste Europese verkiezingen.

Het seminar zal niet alleen bijdragen aan de wetenschappelijke kennis, maar ook de gelegenheid bieden om nieuwe concrete initiatieven binnen in de EU-lidstaten te realiseren met als doel de kloof tussen burgers en politiek te verkleinen.

Het symposium vindt plaats op 8 en 9 november in Amsterdam en wordt gefinancierd door het Open Society Foundations. De OSF zet zich in ter bevordering van de opbouw van levendige en tolerante democratieën binnen Europa.

Kieskompas lanceert groot Europees onderzoeksproject

Op 6 en 7 november presenteert Kieskompas, verbonden aan de Vrije Universiteit, de startconferentie voor VOTEADVICE, een belangrijk onderzoeksproject dat wordt gefinancierd vanuit het Europese Marie Curie ITN onderzoeksfonds.

In VOTEADVICE werkt Kieskompas samen met de Universiteit van Exeter (Verenigd Koninkrijk), Koç Universiteit (Istanbul, Turkije) en een groot aantal Europese universiteiten om de impact van stemhulpen op stemgedrag te onderzoeken en de kwaliteit van deze online vragenlijsten te verbeteren.

Kieskompas is sinds 2006 uitgegroeid tot de absolute wereldmarktleider bij het helpen van kiezers om een weloverwogen, inhoudelijke keuze te maken in het stemhokje door hen de mogelijkheid te bieden de eigen overtuigingen te vergelijken met officiële standpunten van politieke partijen.

Stemhulpen zijn een belangrijke bron geworden voor academische informatie over stemgedrag van kiezers en partijcompetitie. Kieskompas ontwikkelt over de komende jaren enkele wetenschappelijke experimenten om dit onderzoek te verdiepen en te verbreden.

Kieskompas werkt al vele jaren samen met gerenommeerde universiteiten en onderzoeksinstituten in toonaangevend internationaal onderzoek naar het effect van stemhulpen op het gedrag van kiezers. Tijdens deze kick-off conferentie van een nieuw groot onderzoeksproject, waar ook een aantal jonge wetenschappers zal worden getraind in moderne onderzoekstechnieken, worden innovatieve onderzoek ideeën gepresenteerd en komen nieuwe online experimenten aan bod.

De conferentie vind plaats bij de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Aftonbladet Valkompassen Zweden 2014

Het Kieskompas voor de Zweedse parlementsverkiezingen heeft meer dan 3,2 miljoen Zweedse bezoekers getrokken. Hiermee brak Kieskompas niet alleen alle Zweedse records maar is tevens een van de meest succesvolle stemhulpen ooit. Bijna 40 procent van de Zweedse kiezers heeft het Valkompassen geraadpleegd.

Samen met de Universiteit van Göteborg en de Zweedse krant Aftonbladet heeft Kieskompas deze stemhulp voor de Zweedse parlementsverkiezingen ontwikkeld. Valkompassen vraagt kiezers en partijen positie in te nemen ten aanzien van de belangrijkste kwesties gedurende de verkiezingscampagne. Vervolgens laat Valkompassen kiezers zien in hoeverre hun standpunten overeenkomen met die van de verschillende partijen. Behalve met de partijen, konden kiezers hun standpunten ook met die van de (meer dan 600) kandidaten vergelijken.

 

Valkompassen

Aftonbladet Valkompassen 2014

Kieskompas organiseert training in Data-driven journalism in Egypte

In samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Egypte organiseert Kieskompas een intensieve cursus in Data-Driven journalism voor Egyptische journalisten bij het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo.

Supported by the Embassy of the Netherlands in Egypt, Kieskompas organizes a comprehensive and in-depth training in Data-Driven journalism at the Netherlands-Flemish Institute in Cairo (NVIC) from August 26 to 28. The main goal is to show journalists how they can use public opinion data for exciting new types of journalism, in which the narrative is supported by state-of-the-art graphics and other visual representations that show what voters think about important issues.

Data-driven journalism
Modern journalism is no longer simply gathering information, but is increasingly the art of filtering, visualising and analysing an abundance of available data. Data-driven journalism is used to develop deeper insights into what is happening around us and how this might affect us all. Instead of trying to focus on being ‘the first to report on a single event’, high quality journalism nowadays focuses on what certain events or developments actually mean for people. Therefore, modern data-journalists put events and developments into their context and relate them to other events, trends and phenomena. Combining articles with data makes stories dynamic and allows readers to explore the issue deeper, focussing on what they find interesting.

Kieskompas has won several national and international media-awards for developing easy-to-use online platforms that voters can visit to see which political party or candidate is closest to their own political preferences. Kieskompas has developed such websites and collected public opinion data in over 40 countries across the globe, including the previous Egyptian elections. With these Vote Advice websites Kieskompas collects very important and interesting information on what voters really think and to what extent parties actually represent the opinions of voters.

Informing voters in an accessible way
Kieskompas forms a team of academics and experts that collaborate in each country with major media-organisations, because Kieskompas believes that informing voters in an accessible way is more efforts than ‘just’ reporting on who is likely to win the elections. Over the last three elections in Egypt, more than three quarter of a million Egyptians visited the websites.

Journalists can use crucial information that is collected from the Vote Advice websites for important and innovative media-productions. By informing voters in a more transparent and non-partisan manner, journalists are best positioned to contribute to the democratic transition of their country. Kieskompas’ experience with collecting, analysing, presenting and visualising opinions of voters and ‘data-driven sense-making’, enables strengthening media coverage of elections and deepen the public. This course does not replace traditional journalism, but helps them to take media coverage of elections to a higher level, making it more interactive and more visual.

Egyptian parliamentary elections 2011-2012: www.masr.bosala.org
Egyptian Presidential elections 2012: www.egypt.bosala.org
Egyptian Presidential elections 2014: www.bosala.org

‘Stemhulpen: ter lering en de vermaak': geschreven door André Krouwel en Jasper van de Pol

André Krouwel & Jasper van de Pol hebben het hoofdstuk ‘Stemhulpen: ter lering en de vermaak’ geschreven in de essaybundel ‘Politieke partijen; overbodig of nodig?’. De bundel die door  de Raad voor het openbaar bestuur op 7 april is gepresenteerd, is een vervolg op eerdere adviezen en activiteiten over de toekomst van politieke partijen. In deze nieuwe essaybundel komen tal van wetenschappers aan het woord. Zij geven een analyse van en geven praktische handreikingen voor de functies van politieke partijen zoals rekrutering en selectie, articulatie en programmering, mobilisatie en communicatie. Er zijn bijdragen over de rol van opinieonderzoek, sociale media en stemhulpen. Tot slot komen alternatieve bewegingen aan bod, zoals de G1000.

In een inleidende, samenvattende beschouwing  schrijft de Raad:

“Het antwoord op de vraag (‘Politieke partijen: overbodig of nodig?’) van de Raad voor het openbaar bestuur is revitaliseren, maar wel grondig en vanuit een veel bredere opvatting van vertegenwoordiging. Grondige hervorming betekent ook leren van alternatieven en deze integreren in je werkwijze. Politieke partijen, als georganiseerde ideologische verbanden tussen staat en samenleving, hebben een goede kans om hun belangrijke positie te behouden, maar alleen wanneer de samenleving een veel grotere rol krijgt toebedeeld in het politieke bedrijf.”

Download het hoofdstuk: Stemhulpen: ter lering ende vermaak of klik hier voor de gehele essaybundel: Politieke partijen: overbodig of nodig?

EUVOX voor de Europese verkiezingen

EUVOX voor de Europese verkiezingen

EUVOX is een state-of-the-art, EU-brede stemhulp voor de Europese Parlementsverkiezingen van mei  2014. Het doel van EUVOX is om burgers te helpen bij hun stem op een politieke partij op basis van hun eigen politieke voorkeuren. Daarnaast biedt EUVOX burgers transparantie en toegankelijkheid over de posities van alle partijen voor deze belangrijke verkiezingen. Op donderdag 24 april is in Den Haag de officiële lancering van Het Nederlandse Kieskompas voor de Europese verkiezingen. Dit wordt tegelijkertijd (internationaal) gelanceerd met Kieskompassen in de andere 27 lidstaten. In alle lidstaten werkten wetenschappelijke teams mee aan dit EUVOX-project.